انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر حسین آذرنیک
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922175 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک:  hosnik@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             دانشیار
          آخرین مدرک تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی